Контрол на качеството - изследвания и развитие

Вътрешната Лаборатория на SIGMA е оборудвана с модерна апаратура за тестване както на суровини, така и на готови продукти в съответствие с международните референтни стандарти.

В допълнение към този ежедневен контрол на качеството, висококвалифицираният персонал на SIGMA, съставен от химици и геолози, гарантира текущи изследвания на продуктовите иновации и услуги, предлагани за подобряване на съществуващите продукти, разработване на нови класове и удовлетворяване на специфичните изисквания на клиентите.

Рентгенова флуоресцентна спектроскопия

Рентгенова флуоресцентна спектроскопия

Поляризирана светлинна микроскопия

Поляризирана светлинна микроскопия

RUL (огнеупорност при натоварване) и пълзене при компресия

RUL (огнеупорност при натоварване) и пълзене при компресия

Рентгенова дифракция

Рентгенова дифракция

Ултразвуково тестване

Ултразвуково тестване

Привидна порьозност и насипна плътност

Привидна порьозност и насипна плътност